سرپرست ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ

خورنا: سرپرست ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ گفت: شهرداری این شهر مهیای استقبال از مسافران و میهمانان نوروزی است. حسن مزبانی‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان اظهار داشت: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺍین ﻣﻨﻄﻘﻪ نیز ﭼﻮﻥ ﺳﺎیﺮ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍیی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ زمینه ﺧﺪﻣﺖﺭﺳﺎنی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﺭ ایام ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺁﻣﺎﺩگی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ می‌ﺩﺍﺭﺩ. وی اضافه کرد: زیباسازی بخش‌های مختلف شهری از…