سرپرست ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ

37
خورنا: سرپرست ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ گفت: شهرداری این شهر مهیای استقبال از مسافران و میهمانان نوروزی است. حسن مزبانی‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان اظهار داشت: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺍین ﻣﻨﻄﻘﻪ نیز ﭼﻮﻥ ﺳﺎیﺮ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍیی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ…