سرپرست ورزش همگانی ایذه

سرپرست هیات ورزش های همگانی ایذه منصوب شد. طی حکمی از سوی هوشنگ حاتمی رییس اداره ورزش و جوانان ایذه، مهدی فارسی به عنوان سرپرست هیات ورزش های همگانی ایذه منصوب شد. مهدی فارسی که از مربیان نامی و کاربلد کشور می باشد و هم اکنون مربی تیم ملی دو و…