سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر

خورنا: با صدور حکمی از سوی مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان علی‌محمد چهارمحالی به عنوان سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر منصوب شد. مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان در اين باره اظهار کرد: نظر به سابقه درخشان علی‌محمد چهارمحالی که یکی از کارشناسان خبره و توانمند در عرصه شهرستان شوشتر است وی به سمت سرپرست اداره میراث فرهنگی،…