سرپرست فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

13930203000658_PhotoA

سرپرست فرمانداری بندرماهشهر خبر داد:

خورنا: سرپرست فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر گفت: بر اساس مذاکرات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با صنایع پتروشیمی، برخی از پروژه‌های تعریف شده و ناتمام در…