سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز

خورنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز توجه به سلامت یکی از وظایف بنیادی دولت هاست و در کشور ما نیز ارتقاء، حفظ و تأمین سلامت از وظایف مهم دولت به حساب می آید. اسماعیل ایدنی پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از فعالین و خیرین عرصه سلامت که در تالار شهدای دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شده بود، گفت:…
خورنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حکمی سیدجلال هاشمی را به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی این دانشگاه منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حکمی سیدجلال هاشمی را به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی این دانشگاه منصوب کرد. در بخشی از متن این حکم خطاب به سیدجلال…