سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان

خورنا: سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان از راه‌اندازی مرکز علمی کاربردی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بهمن ماه سال جاری در این استان خبر داد. نورالله حسن‌زاده در حاشیه نشست خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی را آموزش مهارتی است. وی عنوان کرد: متاسفانه ما…