سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان

37
خورنا: سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان از راه‌اندازی مرکز علمی کاربردی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بهمن ماه سال جاری در این استان خبر داد. نورالله حسن‌زاده در حاشیه نشست خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی در…