سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر

خورنا: در حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز، عیسی رضایی به‌عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر منصوب شد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، اسماعیل ایدنی سرپرست دانشگاه در حکمی عیسی رضایی را به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر منصوب کرد. در بخشی از متن این حکم خطاب به دکتر رضایی…