سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک:

خورنا – سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: با هدف توسعه فرهنگ اهدا عضو و مشارکت در این امر معنوی طرح اهدا عضو اهدای زندگی در اندیمشک توسط اداره جهاد کشاورزی شهرستان اجرا شد. محمد جعفر آفرین در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: با هدف توسعه فرهنگ اهدا عضو و مشارکت در این امر معنوی طرح…

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک:

خورنا – سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: کشاورزان اندیمشک، امسال بیش از ۲۸ هزار تن محصول چغندر قند در شهرستان را تولید و روانه بازار مصرف کرده‌اند. محمد جعفر آفرین در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اندیمشک، اظهار داشت: امسال بیش از ۳۹۳ هکتار از اراضی شهری و روستای اندیمشک به کشت و تولید چغندر قند اختصاص یافته…