سرپرست جنوب

سرپرست جنوب غرب کشورشرکت بیمه آرمان

بیژن بهوندی سردبیر پایگاه خبری خورنا در دیدار با سرپرست جنوب غرب کشور شرکت بیمه آرمان : اشاره: حسین بارافکن رییس کل منطقه ۹ کشور بیمه آرمان است. او از اولویت های کاری اش و پتانسیل های استان خوزستان می گوید . او با اشاره به  برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت  این  سرپرستی مهم و حساس…