سرپرست جدید کمیته امداد اندیمشک معرفی شد

خورنا : مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) اندیمشک برگزار شد. طی این مراسم آقای محمد رضا شایسته که رئیس سابق کمیته امداد بخش الوار بود بعنوان سر پرست جدید کمیته امداد اندیمشک معرفی شد.