سرپرست جدید فرمانداری هفتکل

خورنا: محسن بیرانوند سرپرست جدید فرمانداری هفتکل گفت: هفتکل به آنجایی که باید میرسید، نرسید و من واقعاً از  کارگروه تدبیر و امید هفتکل که واقعا به فکر پیشرفت و پیگیر مشکلات شهرستان هستند تشکر می کنم و مسئولین هم چه بخواهند و چه نخواهند باید پا به پای این مردم باشند. به گزراش خورنا به نقل از هفتکل ندا،…