سرپرست جدید فرمانداری هفتکل

37
خورنا: محسن بیرانوند سرپرست جدید فرمانداری هفتکل گفت: هفتکل به آنجایی که باید میرسید، نرسید و من واقعاً از  کارگروه تدبیر و امید هفتکل که واقعا به فکر پیشرفت و پیگیر مشکلات شهرستان هستند تشکر می کنم و مسئولین…