سرپرست جدید سازمان قطار شهری اهواز خوراک خبرخوان خوراک اتم

خورنا – سرپرست جدید سازمان قطار شهری اهواز با اشاره به تعطیلی ۱۸ ماهه طرح متروی اهواز، گفت: برای راه اندازی مرحله نخست این طرح تا یک سال آینده، سه هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است. ابوالقاسم محبوبی دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد: طرح متروی اهواز به دلیل کمبود اعتبار و مشکلاتی که با پیمانکار وجود دارد ۱۸ ماه است که تعطیل شده و شرط نخست راه اندازی دوباره این طرح تامین اعتبار است. وی افزود: بر اساس برنامه جدید زمان بندی این طرح برای راه اندازی مرحله نخست، ۲۰ مهر امسال، طرح باید دوباره آغاز به کار می… در ادامه بخوانید