سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی

خورنا: سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خطاب به جامعه پزشکی استان خوزستان پیامی صادر کرد. به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز، در متن پیام دکتر اسماعیل ایدنی آمده است: “بسم الله الرحمن الرحيم همكاران ارجمند، اعضاي هيات علمي، کارکنان عزیز و دانشجويان فرهيخته سلام عليكم خداي بزرگ را شاكرم كه به فضل و…