سرپرست تیم فولاد خوزستان

37
خورنا: سرپرست تیم فولاد خوزستان گفت: تیم فولاد خوزستان عصر امروز با پرواز مستقیم از تبریز عازم اهواز می‌شوند. حسین ابن قاسم با بیان اینکه تیم فولاد خوزستان عصر امروز با پرواز مستقیم از تبریز عازم اهواز می‌شود اظهار کرد: تیم فولاد راس…