سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان

خورنا: سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: بختیار رحمانی به من گفته در ایران فقط در تیم فولاد بازی می کند و به تیم دیگری نمی رود. محمد حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این روزها می شنویم که چند تیم به دنبال جذب بختیار رحمانی کاپیتان فصل گذشته فولاد خوزستان هستند. حتی برخی تیم…

ˈحسین ابن قاسمˈ؛

خورنا: سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: برای نتیجه گرفتن دربازی برگشت مقابل تیم فوتبال السد قطر نیاز به دو بازیکن ملی پوش خود بختیار رحمانی و سوشا مکانی داریم. ˈحسین ابن قاسمˈ افزود: به همین منظور تماسها و مکاتبات خود را با فدراسیون فوتبال برای در اختیار گرفتن این دو بازیکن…
خورنا: سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت : بعضی ها نمی توانند موفقیت های فولاد خوزستان را تحمل کنند به همین خاطربرای ما هجمه درست می کنند.  حسین ابن قاسم اظهارداشت : طی یکی دو روز گذشته بعضی ها که تمایل ندارم نام آنهارا ذکرکنم علیه برخی ازبازیکنان تیم ما مطالب منفی…