سرپرست اداره جهاد کشاورزی اندیمشک

ذرت

سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک:

خورنا – سرپرست اداره جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: ۷۱ واحد تولیدی اشتغالزای بخش کشاورزی این شهرستان در آستانه ورشکستگی قرار دارند. محمدجعفر آفرین اظهار کرد:…
۱۶۱۷۷۹۱_۷۴۶۰۹۸۹۲۲۰۶۹۷۳۰_۱۱۷۳۶۰۹۹۶۱_o

بارش بهاری شمال استان خوزستان

خورنا:بارش باران در شهرهای استان سبب کاهش دمای منطقه شده است. به گزارش خورنا اندیمشک با ورود سامانه جدید بارش به منطقه شمال خوزستان علاوه بر تعدیل…