سرهنگ صادق تاجی پور

خورنا: سرهنگ صادق تاجی پور در تشریح این خبر گفت: یکی از بزرگترین باندهای توزیع مواد مخدر در شهرستان که تحت عنوان دانشجو با اجاره کردن منزل تیمی در محدوده میدان ۱۷ شهریور اقدام به قاچاق مواد مخدر از استان های همجوار به این شهرستان می نمودند شناسایی گردید. این مقام مسئول بیان داشت: پس از…