سرهنگ ˈ احمد چنداز

37
خورنا: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با مخلان نظم و امنیت عمومی در دزفول آغاز شد. به گزارش ایرنا فرمانده انتظامی شهرستان دزفول روز دوشنبه گفت: در این طرح با مخلان…