سرنوشت تردد خودروهای پلاک اروند در خوزستان

خورنا – شاید پس از رفتن مقتدایی از استانداری، یکی از سوالاتی که برای خیلی ها پیش آمد _چه انهایی که خودروی پلاک اروند دارند چه انهایی که ندارند_ بحث تردد خودروهای پلاک اروند در سراسر استان بود. تردد خودروهای اروندی مستند بر طرح توسعه پایدار استان خوزستان بوده که بر اساس مستندات دارای طبقه بندی و ابلاغی از سوی…