سرمربی

خورنا/ هماد سامری امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با ابراز رضایت از اردوی تدارکاتی این تیم اظهار کرد: یک اردوی چهار روزه را در تهران برپا کردیم و تمام بازیکنان در تهران به جمع ما اضافه شدند. وی ادامه داد: چند جلسه تمرینی خوب را پشت سر گذاشتیم و امروز نیز آخرین روز اردوی ما در تهران خواهد بود. سرمربی…