سرمربی عملیات

خورنا: سرمربي تيم فوتسال عمليات غيرصنعتي ماهشهر با انتقاد از داوري ديدار تيمش برابر ماهان تنديس قم در ليگ برتر كشور گفت: ثابت مي‌كنم عده‌اي لابي كردند و با صحبت و وعده و وعيد نتيجه اين بازي را برگرداندند. ايمان عيسي‌زاده اظهار كرد: تا آقايان ايكس در فوتسال ما هستند، اين ورزش نمي تواند سالم باشد. وي بيان كرد: شمس…