سرمربی تیم بسکتبال صنایع پتروشیمی

خورنا: سرمربی تیم بسکتبال صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر گفت: بازیکنانم تمام توان خود را مقابل تیم پتروشیمی بندر امام به نمایش گذاشتند. علی توفیق در ارتباط با شکست تیمش در برابر پتروشیمی بندر امام، اظهار داشت: تیم پتروشیمی بندر امام تیمی بسیار قوی است و نسبت به دیگر تیم‌های ایرانی و از جمله تیم ما، مهره‌های بسیار کارآمدتری دارد. وی تصریح کرد:…