سرمایه گذار

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آبادان

خورنا : رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آبادان گفت: قرار است اواخر مهرماه یک هیات ویتنامی متشکل از قائم مقام اتاق بازرگانی کشور ویتنام و معاون این اتاق و روسا و معاونین اتاق‌های بازرگانی شهرهای ویتنام از آبادان و اروند و سایر جاذبه‌های سرمایه‌گذاری خوزستان بازدید کنند. غلام‌رضا اکبری‌زاده تصریح کرد: آشنایی با امکانات و زیرساخت‌های اقتصادی، تولیدی،…