سرمایه گذاری در آبادان

خورنا: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان گفت: وجود پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه، آبادان را به یک ظرفیت مناسب برای سرمایه گذاری و کار تبدیل کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب ایزدپناه شامگاه دوشنبه در نشست روسای 43 اتحادیه صنفی با سرپرست جدید فرمانداری ویژه آبادان که در محل این فرمانداری انجام شد، با اشاره به وجود…