سرمایه گذاری خصوصی در صنایع پتروشیمی

خورنا: فضای پرنشاط سیاسی-اقتصادی کشور، با ورود به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر، دست اندرکارن صنعت پتروشیمی در این منطقه را برای توسعه روز افزون صنایع تکمیلی و رونق اقتصادی کشور گرد هم آورد. به گزارش خورنا از ماهشهر، مدیران عامل شرکتها و سرمایه گذاران بخش خصوصی این منطقه در نشستی با مدیرعامل…