سرمایه در گردش طرح های تولیدی و کشاورزی

سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک:

خورنا – سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: با هدف توسعه و گسترش کشت و برداشت و تولید دامی و کشاورزی در شهرستان، تسهیلات تولیدی به کشاورزان اندیمشک پرداخت می‌شود. محمدجعفر آفرین در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های کشاورزی و تولیدی در شهرستان اندیمشک تأمین شد. وی گفت: با هدف توسعه و…