سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیاردی در طرح‌های کشاورزی شهرستان اندیمشک