سرمایه‌گذاری‌

خورنا: استاندار خوزستان گفت: در زمینه امنیت استان سرمایه‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته است و همین امر روند کاهش جرایم را به دنبال خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، عبدالحسین مقتدایی پیش از ظهر امروز در همایش ملی آسیب شناسی قتل، نظم و امنیت اظهار کرد: منشا اصلی اتفاقاتی که در سراسر جهان رخ می‌دهد بخش تربیتی و…