سرقت

سرقت

در کوی علوی اهواز رخ داد

خورنا ساعتی پیش یک سرقت مسلحانه از شعبه بانک صادرات واقع در کوی علوی توسط حدود سه سارق به وقوع پیوست. عزیزالله سپهوند فرمانده انتظامی…