سرطان‌ مری

خورنا: رییس کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان و دبیر شورای بیماری‌های خاص سازمان صدا و سیما به معرفی 9 سرطان شایع در میان مردان و زنان ایرانی پرداخت و گفت: 14 درصد از مجموع مرگ و میرهای کشور به سرطان اختصاص می‌یابد. به گزارش ایسنا، عباس پورنصاری در نشست خبری کنگره ملی برنامه جامع کنترل…