سردار علیرضا هاتف

37
خورنا: جانشین قرارگاه حضرت ابوالفضل(ع) خوزستان گفت: در مرامنامه‌ها و توافق‌نامه‌های طایفه‌ای باید تجدید نظر کرده و مطابق با نیازهای امروز آن ‌را تنظیم کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس از رامهرمز، سردار علیرضا هاتف در همایش اقوام و…