سرباز فراری

37
خورنا: سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره افزود: برابر موافقت فرمانده معظم کل قوا، آن دسته از سربازان فراری که تا پایان سال 86 از یگان خدمتی خود تا پیش از…