سرای باستانی

خورنا: فعال میراث‌ فرهنگی خوزستانی از تخریب مجدد بخشی از سرای باستانی شیخ در اهواز خبر داد. احمد جعفری ماجد اظهار کرد: بنای تاریخی سرای شیخ در نبش خیابان امام خمینی (ره) توسط افرادی تخریب شد. وی اضافه کرد: در روزهای گذشته قسمتی از سقف سرای شیخ روبه‌روی خیابان امام (ره) را تخریب کردند. فعال میراث‌فرهنگی خوزستانی با اشاره به تخریب قسمت‌های…