سرای باستانی شیخ

خورنا: فعال میراث‌ فرهنگی خوزستانی از تخریب مجدد بخشی از سرای باستانی شیخ در اهواز خبر داد. احمد جعفری ماجد اظهار کرد: بنای تاریخی سرای شیخ در نبش خیابان امام خمینی (ره) توسط افرادی تخریب…