سران عشایر

خورنا: نشست مشترک مسولان قضایی خرمشهر با سران و شیوخ عشایر این شهرستان با توجه به اهمیت جایگاه عشایر در اشاعه فرهنگ صلح و سازش و کاهش پرونده های قضایی برگزارشد. به گزارش شنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل دادگستری خوزستان رییس دادگستری خرمشهر با خیرمقدم به سران عشایر و بیان اهمیت و جایگاه آنان در تحقق برنامه های…