سرانه مطالعه هر دانش آموز در کشور

خورنا: رییس اداره فرهنگی، هنری اداره کل آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: بدنه فرهنگی این اداره به تزریق اعتبار نیاز دارد تا مشکلات سرانه مطالعه در استان کاهش پیدا کند. مرتضی ادکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در خوزستان امری بسیار مهم است که باید به صورت استانی در راستای گسترش این فرهنگ…