سرانه فضای سبز

37
خورنا: شهردار مسجد سلیمان گفت:‌ سرانه فضای سبز مسجد سلیمان زیر سطح استاندارد است. خلیل حیدری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مسجد سلیمان اظهار کرد: در شرایط کنونی سرانه فضای سبز شهر مسجد سلیمان تقریباً چهار متر…
37
خورنا: عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان گفت: برای هر شهروند مسجدسلیمانی شاید دو متر سرانه فضای سبز وجود داشته باشد که این رقم بسیار پائین و ناچیز است. علیرضا کریمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مسجدسلیمان اظهار…
37
خورنا: شهردار گتوند گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز گتوند هشت متر مربع برای هر نفر است و این سرانه افزایش خواهد یافت. محسن شکری‌زاده اظهار کرد: شهرداری گتوند برای افزایش سرانه فضای سبز شهری برنامه‌ریزی زیادی انجام داده…