سد کرخه – سد کرخه ی اندیمشک،

خورنا : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت توسعه ی منابغ اب و برق ایران سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان (در جنوب غربی ایران) احداث گردیده است. این پروژه در 48 درجه و 8.7 دقیقه طول شرقی و نیز 32 درجه و 6.29 دقیقه شمالی واقع شده است … رودخانه کرخه از مناطق میانی…