سد کرخه، دست آورد انقلاب اسلامی و نماد مهندسی کشور است

12
خورنا : مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: اندیمشک یکی از پرپتانسیل ترین شهرهای آبی کشور است و مردم این شهر در دوران ساخت سدکرخه بیشترین همکاری را داشتند که این امر برای مردم اندیمشک و همکاران من در…