سد دز اندیمشک،حسین صحرایی،دستاوردهای انقلاب اسلامی، نیروگاه برق آبی دز اندیمشک