سد دز اندیمشک،حسین صحرایی،دستاوردهای انقلاب اسلامی، نیروگاه برق آبی دز اندیمشک

خورنا : حسین صحرایی یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را خودباوری متخصصان داخلی دانست. وی اتمام تعمیرات موفقیت آمیز نیروگاه برق آبی دز اندیمشک را نشانه درک عمیق همکاران خود از فناوری تولید، تعمیرات و بهره برداری صحیح از نیروگاه های برق آبی دانست. صحرایی که روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان صحبت می کرد با اشاره به برنامه…