سد بالارود

نماینده مردم اندیمشک در مجلس:

فریدون حسنوند در نشست شورای اداری شهرستان اندیمشک اظهار داشت: امروز و با توجه به ظرفیت شهرستان طرح‌های گسترده‌ای در زمینه گردشگری شهرستان و توسعه خدمات این حوزه در بسترهای آبی دز و کرخه اندیمشک طراحی شده است. وی افزود: امروز و برای توسعه اندیمشک یک برنامه ۵ ساله تدوین شده است و به زودی ۱۰۰ طرح عمرانی…
خورنا: جمعی از پرسنل حراست سد بالارود با نگارش نامه های که رونوشتی از آن به دفتر پایگاه اطلاع رسانی اریترین هم ارسال شده خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان خود در ارتباط با اشتغال در این سد گردیده اند. در این نامه چنین آمده است: اینجانبان …. پرسنل حراست سد بالارود شرکت مهندسین عمران مارون ….. ۳۰ نفر بسیجی می…