سدهای کرخه و دز و جاذبه های منگره در بخش الوار

خورنا – محمد صادقی خبرنگار ایرنا افزود:با توجه به بارندگی ها و افزایش جاذبه های طبیعی و آب و هوای مناسب منطقه این تعداد مسافر نسبت به تعطیلات نوروز پارسال افزایش یافته است. وی اظهار کرد:۴۱ آموزشگاه علاوه بر هتل ها ، مسافرخانه ها و کمپ های مختلف نوروزی در اندیمشک میزبان مسافران نوروزی می باشند. صادقی گفت:با توجه به بارندگی…