سخنگوی شورای شهر اندیمشک

۱۰۴۵۶۸۱۴_۱۴۲۳۲۲۹۹۶۱۲۹۲۶۰۵_۲۲۶۴۶۸۵۹۳۶۴۴۹۸۹۰۱۲۱_n

سخنگوی شورای شهر اندیمشک در گفت و گو با خورنا

خورنا: سخنگوی شورای شهر اندیمشک گفت: نارجستان بیماران تالاسمی اندیمشک افتتاح شد. مهدی قلی کیانی سخنگوی شورای شهر اندیمشک در گفت وگو با خبرنگار خورنا در اندیمشک…
۲۸

از انتقادات بی سابقه ی رئییس تا برگزاری نشست کمیسیون محیط زیست

خورنا: فقدان ابزار و آلات پاکسازی زباله های شهری و پسماندهای فاضلاب مدت هاست سوژه ی روز شهروندان اندیمشک است … وجود…