سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول

خورنا: سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول از 25 درصد جایزه خوش حسابی برای شهروندان در صورت پرداخت به ‌موقع عوارض شهری خبر داد. حسن گلستان‌باغ امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول با اشاره به پرداخت عوارض شهری شهروندان اظهار داشت: همشهریانی که تا پایان امسال عوارض شهرداری خودرا پرداخت کنند از 25 درصد جایزه خوش حسابی برخوردار خواهند…
خورنا: سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول گفت: زمان معارفه شهردار جدید دزفول هنوز اعلام نشده است و باید این زمان از جانب وزارت کشور ابلاغ شود. حسین گلستان باغ امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول با بیان اینکه زمان معارفه شهردار جدید دزفول هنوز اعلام نشده است و باید این زمان از جانب وزارت کشور ابلاغ شود…