سخنگوی دولت روحانی کیست

37
خورنا: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت شد. به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ محمدباقر نوبخت که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و…