سخنگوی دولت روحانی کیست

خورنا: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت شد. به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ محمدباقر نوبخت که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاون توسعهٔ مدیریت و سرمایهٔ انسانی رئیس جمهور نیز است، از سوی رئیس جمهور به سمت «سخنگویی دولت» منصوب شده است. سوابق محمدباقر نوبخت حقیقی، (متولد ۱۳۲۹ رشت) سیاستمدار ایرانی و معاون برنامه‌ریزی…