سخنرانی خاتمی در ستاد بزرگداشت آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی