سخنرانی حسین شریعتمداری

خورنا سخنرانی حسین شریعتمداری در دانشگاه تهران، حواشی و متعاقب آن، تحلیل های متعددی را در پی داشت که عصرایران هم در ۲ یادداشت جداگانه تحت عنوان های “صدای دانشگاه و فانتزی کسانی که خود را به ناشنوایی می زنند! ” و  “آقای شریعتمداری، شوپنهاور و هنر همیشه بر حق بودن” در سایت عصر ایران  به موضوع پرداخت. یادداشت…