سخنان روحانی در سازمان ملل

خورنا: رئیس جمهور گفت: انتخابات اخیر ایران با تبلور مردم سالاری دینی و انتقال آرام قدرت اجرائی نشان داد که ایران لنگرگاه ثبات در دریای ناآرامی های منطقه ای است. به‌گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری…