سته حمایتی دولت تدبیر و امید

خورنا – فرماندار شادگان در جلسه تسهیل موانع تولید در بنگاههای تولیدی این شهرستان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد ،گفت : با ارائه بسته حمایتی دولت تدبیر و امید از واحدهای تولیدی و صنعتی ،واحدهای تعطیل شده مجددا به چرخه تولید برمی گردند. جلسه تسهیل موانع تولید در بنگاههای تولیدی شهرستان شادگان به ریاست مهندس فرج اللهی…