ستاندار خوزستان

خورنا: مدیرعامل حمل و نقل و پایانه‌های خوزستان گفت: آقای استاندار اگر پایانه‌های مرزی و به ویژه چزابه برایتان مهم است پس چرا یک ریال هم در آن هزینه نکردید. سید محمدحسین مرعشی اظهار کرد: متاسفانه استانداری نیز از منابع استانی یک ریال برای احداث شبکه آب و برق پایانه چزابه هزینه نکرده است. وی با بیان اینکه در پایانه چزابه…